Омбудсманът на БНТ Иван Такев в поредица от интервюта с изявени медийни експерти ще търси отговори на въпроса каква обществена телевизия искаме и каква е разликата между обществена и държавна телевизия.

Целта на тази поредица от интервюта е да събудим дебата за обществените медии в България, който надяваме се, да завърши с изработването на един нов Закон за радиото и телевизията, отговарящ на съвременните обществени технологични реалности.

Вижте разговора на Иван Такев с доц. д-р Светлана Божилова

Доцент Светлана Божилова смята, че един дебат за обществените медии в България е изключително важен, защото гражданското общество се вълнува от този въпрос и от развитието на телевизионния пазар у нас, който динамично се променя.

И в този контекст, подчертава тя, ролята на БНТ е изключително важна, защото тя осигурява плуралистичност, конкурентност и защита на различни социални групи. Според нея, БНТ спазва професионалните стандарти, но това само не е достатъчно!

БНТ изживя своя романтичен период в зората на демокрацията като създаде тези стандарти и оригинални и значими програми във всички области на телевизионното творчество. През годините БНТ е създала достатъчно добри образци на публицистични, дискусионни и аналитични предавания, които сега е задължена да надгради.

За да има истинска обществена телевизия, според Светлана Божилова, трябва да са налице няколко фактора: първо програма, ориентирана към всички активни социални групи в обществото, второ, да бъде независима от политически и корпоративен натиск и на база на тези две налични условия, да се постави въпросът за адекватно финансиране и ангажиране на обществото с това финансиране.

В момента обществото ни е достатъчно разделено и като причина за това, тя посочи факта, че България е на първо място в Европа по партийни телевизии, които по никакъв начин не го обединяват, а го разделят. Мястото за дискусия и социална интеграция, смята тя, е ефирът на обществената БНТ. Това е нейна изключителна функция.

По въпроса за финансирането на БНТ, доц. Божилова смята, че най-удачният и работещ в Европа модел, са потребителските такси.

Доц. д-р Светлана Божилова е преподавател по телевизионна журналистика в СУ "Св. Кл. Охридски" и телевизионен експерт. Преподава "Световни телевизионни системи", "Телевизионен език - семиотичен подход", "Експериментално ТВ студио". Била е член на Националния съвет за радио и телевизия от квотата на президента Петър Стоянов и представител на България в Постоянния комитет по трансгранична телевизия. Координатор на програма "Обществени медии в Югоизточна Европа" на Съвета на Европа и Световната федерация на журналистите. Създателка е на Университетска телевизия "Алма матер" и ръководител на Европейска студентска телевизионна мрежа".