България отчита ръст на сезонните работници в туризма от други държави. По данни на социалното министерство тази година те са 2 пъти повече в сравнение с миналата. Въпреки това все още има недостиг на кадри в бранша. Затова министерство на туризма и социалното министерство задействаха специално споразумение за квалификация и преквалификация на работна ръка.

Броят на работниците отвън, които са избрали сезонна работа в България, е над 7 800 души. Това сочи статистиката от началото на годината. Над 90% от тях са от Украйна и Молдова. Очаква се до края на 2018-та да станат повече. В същото време се увеличава и туристическия поток.

Николина Ангелкова - министър на туризма: Имаме 31% ръст на международните туристи в страната и 38% ръст на приходите от международен туризъм.

Тези данни се отнасят за последните 3 години. За да има кой да обслужва туристите, отговорните министерства изготвят съвместен план с Българо-германския център за квалификация и преквалификация. Ще обучават безработни.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Разходите, свързани с тяхното пребиваване в центровете с пътните разходи, се финансират за сметка на Националния план за действие по заетостта

Според министъра на туризма основно липсват камериерки, сервитьори и бармани, но от работодателите се очаква да заявят какви кадри им трябват и колко.

Любов Повова- изпълнителен директор на Българо-германския център за квалификация и преквалификация към МТСП: Имаме готвачи обучени, имаме администратори обучени. Нямаме, например, нито един курс за анимация в туризма, нямаме нито един курс за сервитьор, барман, защото нямаме заявки за това.

За последните 4 години в центъра са обучени над 2 хиляди безработни за всякакви професии. Новото споразумение предвижда и квалификация на вече работещи в туризма, които трябва да се усъвършенстват или пък да получат документ за уменията си. Тогава работодателят плаща курса. В замяна служителят ще трябва да работи за същата фирма определен брой години, но още не е ясно колко. Аргументът за това задължение е, че така няма да има риск след като работникът усвои занаята, да си потърси работа зад граница. Обученията ще започнат от 1 декември и ще продължат 2, 4 или 6 месеца според изискванията на позицията.