Вече месец пощенска кутия събира сигналите за агресия в столичното 119-о училище. На нея пише: "Ако се притесняваш да говориш, напиши го!". В пряко включване от там дискутирахме темата за насилието и агресията сред учениците. Какви мерки взе училищното ръководство, за да предотврати насилието и какви са резултатите - оряна Черганова ни среща с директора Диян Стаматов и с психолога Мария Михайлова. Според Стаматов, ефект има като за седмица в кутията се пускат около 20 сигнала. В училище вече има табло и за добрите дела на учениците с цел да се поощряват към добро поведение и човечност.

София