Фалшифицирането на решенията за инвалидност, получени от ТЕЛК, се е превърнало в доходоносен бизнес, защото носят редица социални придобивки извън пенсията. Сред тях са безплатна винетка, талон за паркиране и данъчни облекчения, от които за съжаление, се възползват и мнимите болни.

От началото на тази година всички пълнолетни хора с над 50% намалена работоспособност получават месечна финансова подкрепа от 24 до 198 лева в зависимост от увреждането.

Имат право и на целева помощ за наем за общинско жилище, ако са самотни или отглеждат дете с увреждане. Могат да получат и целево средства за изработване и покупка на помощни средства и медицински изделия.

1392 лв за покупка на лично моторно превозно средство през тази година могат да получат хората с над 90% увреждане, които имат проблеми с придвижването, ако отговарят и на подоходния критерий.

Помощ за преустройство на жилище могат да получат хората с инвалидни колички. Размерът й през 2019 г. е 696 лв. И за нея има подоходен критерий.

До 280 лв за рехабилитация и балнеолечение могат да получат хората с над 90% увреждане, ако лекар специалист е преценил, че се нуждаят от такива процедури.

Хората с увреждания ползват намаление при издаване на паспорт или лична карта, имат право на две безплатни пътувания годишно с влак и автобус. Освободени са от потребителска такса при личния лекар. Имат право на допълнителни 6 дни платен годишен отпуск.

Правата и облекченията, предвидени в различните закони, са за хора с увреждания, които наистина се нуждаят от тях.

МВР огласи схемата за получаване на фалшиви ТЕЛК решения

МВР огласи схемата за получаване на фалшиви ТЕЛК решения

700 000 българи или 10 % от населението е с ТЕЛК-ови решения при 2 на сто средно за Евросъюза. На този фон - из цялата страна периодично излизат нови...