През 2017 година заплатите в страната са се увеличили средно с 10 на сто, показват данните на синдикатите у нас. Очаква се тенденцията да се запази и през следващата година, особено след нарастването на минималната работна заплата от 1-ви януари. Ето още някои промени, които ни очакват с Бюджет 2018.

От 1 януари минималната работна заплата става 510 лева, което от своя страна увеличава и минималната вноска на самоосигуряващите се лица.

Нараства и минималният гарантиран доход с десет лева до 75 лева. Той се използва като база за изчисление на част от социалните помощи и подпомагането, което получават за интегриране лицата с увреждания.

Друго социално плащане, което нараства от 1 януари е увеличението на майчинските до 380 лева за втората година от раждането на детето.

В новия бюджет е заложено и увеличение на минималната пенсия от 1 юли и тя трябва да достигне 207,60 лева. В момента минималното плащане за възраст е 200 лева.

Ненко Ненов, пенсионер: Ако калкулирате лекарствата и всичко най-необходимо да живее човек, не говорим за лукс, къде отиват, какво става с тези 200 лева, така че не може да се каже каква трябва да бъде пенсията, но не трябва да бъде по-малка от тези 510 лева. Ние сме обаче хора оптимисти, не се даваме

Според младите хора пари има за тези, които искат да работят и се стремят към това.

- Има глад за специалисти, дори в кол центровете, зависи колко психически издръжлив си, защото си е стрес, но за младите има възможности, стига да имат поне малко техническа грамотност и ниво на езика, за мен е достатъчно.

Според не всички обаче увеличението на доходите се отразява реално на джоба на българите.

Минималната работна заплата става 510 лева от днес

Минималната работна заплата става 510 лева от днес

Минималната работна заплата /МРЗ/ става 510 лв. от днес. Размерът й се повишава с 10,9 на сто в сравнение с 2017 година.Минималната работна часова зап...