Възможностите и предимствата на водородните технологии бяха обсъдени и показани в Благоевград, по време на регионален форум „ Код: Водород". Разяснени бяха и начините за намаляване на вредните емисии от автомобилите, а хората имаха възможност да тестват една от първите създадени водородни коли.

Благоевград

В следващите 10 години страната ни трябва да е изградила десет зарядни станции за водородни автомобили, като първите три трябва да са факт още през 2021 година. Според специалистите цените на този тип автомобили падат и те стават все по-достъпни за хората.

Ивайло Генов- Институт по електрохимия и енергийни системи към БАН: При електролизата на водата се разделя на водород и кислород в електролизната клетка. Кислородът излита във въздухът а, а водородът се събира в резервоара в колата, след това събраният водород го подаваме в горивната клетка, която е е най- важната част на колата.
проф. дн Дария Владикова - Председател на Българската асоциация - водород, горивни елементи и съхранение на енергия; В момента има зарядни станции до Виена. От всяка една точка на Европа, вие можете да пътувате до Виена и целта на всички тези срещи е тази мрежа от зарядни станции да стигне и до България и да продължи до Гърция и Турция.

Освен в автомобилите водородните устройства могат да бъдат използвани и в бита.

проф. дн Дария Владикова - Председател на Българската асоциация - водород, горивни елементи и съхранение на енергия: Eдно устройство, което е размерите на пералния, което си слагате в дома и казвате довиждане на електрическите компания и започвате да получавате електрическа и топлинна енергия, благодарение на това устройство, което се базира така на наречената горивна клетка.

Според специалистите - водородите технологии трябва да навлязат у нас първо чрез градския транспорт. Според тях в последните няколко месеца се забелязва все по-голям интерес на бизнеса към този вид устройства.