Основният проблем е къде ще живее детето, ако се разделите. Случаите, в които съдът трябва да решава подобни казуси нарастват през последните години. Ето историята на Мария, чиито 4-годишен син може да бъде върнат в ЮАР, където живее баща му, но не и тя.

Мария няма брак с бащата на детето, не са живели заедно. От раждането си момченцето е само с нея. Не е получавала издръжка от бащата.

Мария Лучанска: Проявяваше грубост, имаше насилие, имаше заповед за защита преди да тръгнем.

Преди година взела решението да напусне Южна Африка заедно с детето, и според нея той не възразил. След заминаването ѝ бащата завежда дело за право на контакт с детето, а след това за връщане му в ЮАР по Хагската конвенция. Делото се гледа в Софийския градски съд, който постановява именно това.

Маргарита Бояджиева - адвокат: Неизвестно къде ще бъде върнато това дете в Южна Африка. Майката не живее там, обичайното местоживеене на детето се намира на друго населено място от това, в което живее бащата.

Според адвокат Бояджиева това не е изолиран случай.

Маргарита Бояджиева - адвокат: В много от делата по Хагската конвенция съдът с лека ръка разпорежда връщането на децата в "обичайното им местоположение", там откъдето идват.

Това, според нея, се случва, тъй като подходът на съда е формален и не се изследва къде действително детето ще се чувства най-добре, както предполага самата Хагска конвенция.

Маргарита Бояджиева - адвокат: Интересът на детето е съхранен там, където то чувства сигурността, обичта, а не да спазваме само буквата на закона.
Мария Лучанска: Това решение на съда просто е шокиращо, не мога да го разбера. Не мога да остана постоянно там, не искам да остана постоянно там, защото нямам семейство нямам работа, нямам къща.

Мария се надява на следващата инстанция това решение да бъде отменено и 4-годишният ѝ син да остане с нея в България.