Пиър то пиър е сравнително ново понятие, което маркира формирането на нова, модерна архитектура в различни икономически области. Трудно може да се намери подходящ превод на български - една от възможностите е от хората за хората, но това навява някои асоциации за по-отминали времена. Пиър на английски означава равен, равнявам се.

Как работи този модел - вижте във видеото!

При традиционната организация в информационните технологии например, услугите се предоставят посредством сървър, като той предоставя, а клиентите само консумират. При пиър то пиър участниците в мрежова архитектура влизат в директен контакт, за да разменят ресурси. Те нямат нужда от сървъри, тъй като са едновременно и потребители и снабдители.

В областта на финансите все по-видимо настъпва краудфъндингът или споделеното финансиране. Една от неговите вариации са платформите за пиър то пиър кредитиране. Те са изключително масови в САЩ и в някои по-развити европейски страни - Великобритания, Швеция, Холандия, Германия, Франция.

Свързват инвеститори с компания от небанковия финансов сектор, които предоставят кредити и се наричат оригинатори.

В България тези услуги се предлагат от около три години. Посещаваме офиса на една такава платформа в София. Първата стъпка, за да се включите в играта е да си откриете акаунт. Може да го захраните с всички възможни начини - банков превод или чрез превод на електронни пари.

Търговията не изисква особени познания и усилия, според оценката на експертите човек се научава за около час. Както и при други видове инвестиции по-голямата доходност е свързана и с по-голям риск. Като спасителен пояс е гаранцията за обратно изкупуване.Така се елиминират неприятните последици за инвеститорите при спиране на плащането на кредита. Основният риск е в друга посока. Самите инвеститори могат да търгуват помежду си на вторичен пазар. Там може да се реализират допълнителни печалби и загуби. На този пазар може да се пласира и вложението, когато възникне спешна нужда от изтегляне на средствата.

Българинът, разбира се, е крайно подозрителен към темата финансови измами и пирамиди. Свидетели сме на масови банкови фалити и всякакви фокусници, които се оказват обикновени мошеници. Затова проблемът за доверието е ключов в този бранш, след като не липсват скептици, които се опасяват от нови финансови пирамиди.

Другото сериозно притеснение е, че пиър то пиър платформите не се наблюдават от регулаторен орган. Надзора не е гаранция, но все пак внушава спокойствие, че някой все пак контролира. При това много от тези платформи принадлежат на компании, регистрирани в други държави от Европейския съюз.

Пиър то пиър платформите се възприемат като дигитална конкуренция на банките. Те дават възможност за доходност, която банките в момента не могат да дадат. Същевременно обаче депозитите в банката са гарантирани от държавата до 100 000 евро и в случай на фалит ще бъдат възстановени. Докато при пиър то пиър инвестициите са наистина инвестиции - по-голям доход, но рискът е за сметка на инвеститора.

Повече по темата вижте от Стойчо Недев, предприемач и инвеститор, който гостува в студиото на Бизнес.БГ.