Според националната статистика бизнесклиматът се влошава. Най-голям е спадът в строителството и търговията на дребно. Причината е в несигурната икономическа среда. На този фон започва общественият разговор за Бюджет 2020 - какво искат синдикатите и работодателите?

Вижте в разговора в студиото на "Още от деня" с Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Любослав Костов - Институт за социални и синдикални изследвания, КНСБ.

Националната статистика показва влошаване на бизнесклимата, това показват и икономическите анализи. В Европа има забавяне на растежа, има забавяне в европейската, световната и американската икономика, и това ще даде отражение върху българската икономика, заяви Добрин Иванов.

"Това бяха и нашите предупреждения, когато изготвяхме препоръките към Бюджет 2020. Препоръчахме да се планира по-умерен растеж и да се предвидят буфери в бюджета, така че те да посрещнат едно негативно развитие на икономическите процеси в Европа и България", каза Иванов.

Той определи бюджетът като реалистичен, изпълним, постижим и очакван.

Добрин Иванов: Няма в него заложени рискови разходи, които могат да предизвикат някакво сътресение. Има заложен ръст на БВП. Над 3 млрд повече приходи, които са разпределени по съответно приоритетни политики и смятаме, че е без съществени рискове.

Любослав Костов определи Бюджет 2020 като "един консервативен бюджет" с всичките си ползи и негативи.

Любослав Костов: Защото по пера като се погледне има хубави неща, но и има и много притеснителни от гледна точка на заложените политики, липса на устойчиви политики към догонващ ръст на доходите. Има притеснителни неща от гледна на данъчната политика, от гледна точка на това, че преразпределителната роля на бюджета намалява като процент от БВП. Казано с други думи, правителството предвижда в следващите няколко години да харчи по-малко пари като дял от БВП. Те като сума ще нараснат, защото и БВП ще нарасне с над 30 млрд., според техните прогнози за 3 години, но в същото време като процент намалява, което е притеснително, като гледаме средноевропейските тенденции. Изоставаме с 10 проценти пункта.

Костов призова ролята на държавата да бъде по-явна, за да намалим негативните ефекти, от това забавяне, което се очертава.

Вижте целия разговор във видеото