Коментар за БНТ на Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката.

Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката: Всъщност медицинската бележка нямаше да бъде във фокуса на нашето внимание, ако тя се издаваше само, когато наистина е необходимо и всъщност дори много от бележките не се издават от лекари, които реално работят, така че нито учителите, нито пък лекарите са хората, които носят вина за това, че има фалшиви бележки в училище, факт е обаче, че много от учителите сигнализират за това, че има повтаряемост на лекарите.

БНТ Имате ли някакъв успех след като се въведе по-строгият контрол?

Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката: По принцип още от началото на учебната година контролът над отсъствията, всъщност и миналата година имаше настояване медицинските бележки да бъдат единствено и само в деня на прегледа, имаше идеи за амбулаторния лист, но това трудно може да се осъществи, но аз призовавам затова да нямаме такива практики в училище, защото най-добрият вариант е учениците да са в класната стая, за да не се налага да изпадаме в такива ситуации. Това по отношение на таксата си е решение на личните лекари, аз не бих могла да взема отношение.