Има вариант за промяна на плана за Пирин, който да осигури строителството на втори кабинков лифт в ски зоната на Банско и да гарантира, че няма да има риск от никакви други строежи. Предложението е на алпинистът Боян Петров, който коментира темата в "Денят започва".

Боян Петров, алпинист: Предложението,което днес ще депозирам в Министерски съвет и Министерството на околната среда и водите , съдържа няколко важни точки, с които мисля, че ще постигнем много по-голям гарантиране на това, което каза премиера - нито едно борче извън втория лифт. На практика то конкретизира, че в тази промяна на Плана за управление се отнася единствено за построяване на втора въжена туристическа линия национален парк "Пирин", казва, че е разрешено изграждането на водохващания, които обаче да бъдат използвани само за питейно-битови нужди. Второто, което казваме с това предложение, е, че задължително самото предложение минава през екологична оценка и за съвместимост и след това всяко от инвестиционните предложение, което ще постъпи за изграждани на кабината, т.е конкретизираме и затваряме вратата , която предишният текст от 28 декември, беше широко отворила.

Боян Петров допълни, че предложението казва втора кабинка - да, нови писти - не. Според него с предложението се елиминира възможността водохващанията да се използват за системи за изкуствен сняг и тяхното предложение конкретизира какво ще се разреши в парка.