Според данни на компаниите, над 70% от служителите са се възползвали от опцията да си пуснат отпуска и да слеят почивните дни около Великден, 1 май и Гергьовден. Какво ще бъде отражението на слетите почивни дни върху производството и сектора на услугите, отговорът потърси Цветелина Катанска.

Според данни на компаниите, над 70% от служителите са се възползвали от опцията да си пуснат отпуска и да слеят почивните дни около Великден, първи май и Гергьовден. Работодателите нямат право да им откажат, особено когато почивните дни са от минали години. Малко са фирмите, които доброволно ще пуснат всички свои служители в отпуск за празниците, каквато възможност също има, отчетоха от бизнеса.

Димитър Бранков, зам.-председател на Българска стопанска камара: Очакваме разбира се допълнителен приход в туристическата индустрия - най-вече в тези сегменти, които са свързани с хотелиерство, с ресторантньорство в рамките на страната, но също и туристическите агенции.

Въпреки че ще подпомогне туризма, сливането на почивните дни ще намали брутния вътрешен продукт на страната.

Димитър Бранков, зам.-председател на Българска стопанска камара: Аз лично очаквам негативен ефект за брутния вътрешен продукт. Би могло да се оцени макар и не много надеждно - някъде в порядъка от една десета до две десети от процента - недопроизведена добавена стойност в рамките на годината.
Как ще почиваме през 2019 година?

Как ще почиваме през 2019 година?

Около Великден в края на април и на Коледа през декември - това ще са двата периода догодина, покрай които ще се натрупат повече почивни дни.

След промените през 2017 г., с които се забрани сливането на почивните дни на ниво държава, българите работят три дни по-малко всяка година, показват разчетите на бизнеса. Въпреки това се оказва, че работим повече в сравнение с част от западните страни.

Димитър Бранков, зам.-председател на Българска стопанска камара: В рамките на европейския съюз, държавите, които са в по-ниска степен на развитие, с по-ниска производителност и доходи - имат по-голям разполагаем фонд работно време. Да речем Франция е сред страните с най-малко отработени часове годишно.
Николай Димитров, специалист човешки ресурси: Факт е, че като работни часове, българинът със сигурност не работи по-малко от западноевропееца, като качество на изработената продукция в тези количества работни часове можем естествено много да говорим за стандартите в България и стандартите в останалия свят.

Извън икономиката почивката има и своето чисто човешко въздействие.

Николай Димитров, специалист човешки ресурси: На хората се отразява добре, защото почиват и могат да намерят малко повече време за близките и за себе си. Малко повече време за качествено прекарване, и като цяло е добре за обикновения човек.

Според експерта е нормално след такава голяма почивка хората да продължат да бъдат разконцентрирани, но това ще е за кратко.