София включва и текстилните отпадъци към системата за разделно събиране и се стреми към по-малко от 10% депонирани отпадъци. Първенец в това отношение е Виена, където целият боклук се оползотворява. За да вземе добрия опит директно от тях, кметът на София посети австрийската столица. Кои са най-успешните практики за управлението на отпадъци в най-добрия град за живеене в света и кои от тях ще бъдат пренесени в София разказва Карина Караньотова.

Във Виена са достигнали до извода, че само разделното събиране на отпадъци не е най-доброто решение за боклуците, затова каквото остане се изгаря.

Австрийската столица рециклира над 60% от боклука, имат 400 000 контейнера за разделно събиране. Според експертите, двата процеса не си противоречат, а се допълват.

Херман Колер, маркетинг директор, управление на отпадъците във Виена: Това, което правим, е разбира се разделно събиране на боклука и само тази част, която не може да се рециклира, отива в един от трите ни инсенератора.
Столичният общински съвет гласува заем от 67 млн. евро за инсталация за отпадъци

Столичният общински съвет гласува заем от 67 млн. евро за инсталация за отпадъци

След близо 4-часа дебати Столичният общински съвет реши да изтегли заем от 67 милиона евро за изграждане на новата инсталация за горене на отпадъци. Ц...

Шпиталау или инсенераторът на Хундертвасер е разположен в жилищен квартал, в непосредствена близост до центъра на Виена.

След голям пожар преди почти 30 години прочутият австрийски архитект Фриденсрайх Хундертвасер превръща сградата в истинско произведение на изкуството, което преработва годишно около 250 000 тона битов отпадък и произвежда 40 ГВтч ток.

Йорданка Фандъкова, кмет на София: Виена е постигнала благодарение на тези инсталации, на цялата система за отпадъци е постигнала нулево депониране, това е най-важното, това са изискванията, за да може да не замърсяваме околната среда.

Всеки в реално време онлайн може да следи показателите на въздуха в районите на инсталациите.

В Пфафенау изгарянето става по екологичен начин и така се произвежда електричество и топлинна енергия за виенските домакинства.

Става дума за 370 хиляди, което е почти половината от всички домакинства в града. Инсталацията, която ще бъде построена на площадка на ТЕЦ - София ще топли с парно от боклук около 40 000 семейства. Емисиите на фини прахови частици ще намалеят с почти 10%.