Сред редицата нови правила, които влизат в сила от Нова година, са и условията, при които можем да се пенсионираме. Промените в Кодекса за социално осигуряване направиха възможно ранното пенсиониране, независимо от професията и категорията на полагания труд.

Ако сте сред хората, на които им предстои пенсиониране, трябва да бъдете добре информирани. Промените от началото на 2016 г. никак не са малко, въпросите и объркващите изчисления - също.

Лили Иванова: "Да попитам как стои въпросът с пенсионирането. Някаква консултация да получа".
Снежана Тончева: "Чакам да видя дали ще ми се признае един трудов стаж от университета, който съм завършила".
Петра Джиголова: "За майка ми. Да ѝ подам документите. Доколкото знам, стажът се променя на повече години."

Една от най-важните промени е, че от 1 януари стажът и възрастта скачат с два месеца. Затова през 2016 г. жените ще се пенсионират на 60 г. и 10 месеца, а мъжете - на 63 г. и 10 месеца. Нарастването ще продължи, докато и жените и мъжете не започнат да се пенсионират на 65 години. През 2016 година необходимият трудов стаж за първа и втора категория труд се запазва, както и т. нар. "точкова система". Възрастта се увеличава и за тях.

Мария Братоева, гл. експерт НОИ: "Жените ще се пенсионират на 48 години, а мъжете на 52 години и 10 месеца, при първа категория труд, а при втора категория жените ще се пенсионират на 53 г., а мъжете - на 57 г. и 10 м."

Новата година идва с нови правила и за служителите в сектор "Сигурност".

Мария Братоева, гл. експерт НОИ: " 2016 г. те ще се пенсионират на 52 години и 10 месеца. Тяхната възраст също ще се увеличава, но с времето ще им се налага да работят до 55-годишна възраст".


За пръв път през тази година хората, полагащи трета категория труд, ще имат възможността да се пенсионират година по-рано. Но само ако са събрали необходимия стаж. Те обаче трябва много внимателно да обмислят решението си, защото пенсията им ще бъде намалена с 0.4% за всеки месец подраняване.

Мария Братоева, гл. експерт НОИ: "Тази пенсия ще бъде отпусната в намален размер пожизнено, дори ако лицата си преизчислят пенсията с допълнителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането".

Пожизненото намаление няма да важи само за по-рано пенсиониращите се учители. Те дори ще получават надбавка в размер на 0.33% за всеки месец, прекаран в класната стая след прехвърляне на стажа и възрастта.