В студиото на "Денят започва" членът на ВСС Калин Калпакчиев заяви, че големият проблем у нас е в неспазването на правилата от хората, които са призвани да гарантират това, че те ще бъдат спазвани от всички, води до един много опасен деморализиращ ефект. По думите му, хората разбират, че всичко им е позволено щом тези, които трябва да са безупречни и които трябва да контролират спазването на правилата си позволяват тяхното нарушаване, то тогава сигнала е ясен. Няма ред и всичко е привидно.

"Съдебната власт не се ползва с доверие. В Северна Европа, например в Норвегия - правителството и съдебната власт се ползват с доверие с над 80% от гражданите, а у нас този процент е под 10. Липсата на доверие в съдебната власт е резултат от дълъг процес от това, че усещането, което е особено важно за независимост на съда у гражданите, е изключително компрометирано. Те не вярват, че съда е независим", каза Калпакчиев.

Той допълни, че когато говорим за разделението на ВСС и за това, че съдиите трябва да бъдат администрирани отделно от прокурорите - това е темата - за независимостта на съда и тя няма да приключи с влизането в сила на промените в Конституцията и на Закона за съдебната власт.

Вижте целия разговор с Калин Калпакчиев в "Денят започва"!