Участниците в строителни консорциуми задължително да бъдат вписани в строителния регистър, за да се освети сектора, поискаха от Строителната камара. Те настояват и малките строителни бригади, също да минат през регистрация, тъй като в момента никои не ги контролира. По повод твърдението на БСП, че отпуснатите от кабинета милиард и 350 милиона лева за магистрала "Хемус" вече са разпределени на частни компании, от Камарата заявиха, че техни членове не са сключвали договори за строежа на магистралата.

От над 20 000 строителни фирми в България, на светло работят само 5 000, сочи регистърът на строителната камара.

Мирослав Мазнев - изпълнителен директор на Камарата на строителите: "От тези 15 000, които изпълняват строителна дейност и то нерегламентирано, разчитаме, че голяма част със законови промени ще бъдат вкарани в т.нар. "бял сектор".

От бранша искат премахване на сега действащото разрешение нерегистрирани в камарата строителни фирми да работят без надзор на обекти до 100 кв. метра.

От строителната камара не са съгласни само те да носят отговорност за завършените обекти и поискаха законови промени.

Мирослав Мазнев - изпълнителен директор на Камарата на строителите: Възложител, проектант, надзорник, строител, всеки да носи отговорността за извършваната от него работа. Тъй като в момента общо взето каквито и грешки да има, накрая се приписват на строителите.

По повод жалбата на БСП до Брюксел за нерегламентирана държавна помощ от над 1 млрд. лв. за 5 частни фирми, ангажирани със строежа на "Хемус", 3 от компаниите отрекоха да са подписвали договори.

Иван Димитриев, ПСТ- Груп": "ПСТ Груп" има рамкови договори с "Автомагистрали", които категорично по никакъв начин не касаят изпълнението на автомагистрала "Хемус" и нямаме категорично усвоени аванси или сключени договори, касаещи изграждането на магистралата.
Мариела Рунтева - "Трейс Груп Холд": "Трейс Груп Холд" няма договор с автомагистрали. Не е подизпълнител на "Автомагистрали".

Всяка дейност на "Трейс" можете да видите както на корпоративния ни сайт, така и на сайта на Българска фондова борса".

Живко Недев, "Хидрострой": Нямам никакви договори, подписани с "Автомагистрали", под никаква форма - нито като подизпълнител, нито като главен изпълнител, нито рамкови, нито за доставка на материали, нито за механизация, нито за работна ръка".

Компаниите все още обмислят дали да защитят правата си по съдебен път.