Камен Костадинов от ДПС напуска парламента, но остава в политиката и в ръководството на ДПС.

Камен Костадинов обясни, че във Велико Търново и в Бургас, и в двете листи били реализирани преференции на случаен принцип. „Водачът на листата има освен привилегията да бъде водач и отговорността за поведението на хората в съответните листи. „Считам, че отговорността и примера се дават лично“, каза Костадинов.

Камен Костадинов уточни, че остава в политиката и в ръководството на ДПС.