Кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране се организира днес и утре в Русе. Това съобщиха от общинската управа в града.

Отпадъците се приемат в мобилен събирателен пункт, разположен на ул. "Шипка". Става дума за опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за борба с вредители, киселини, основи, бои, лепила, лакове, разтворители.

При последната кампания в Русе, организирана в края на май тази година, бяха събрани малко повече от 100 кг опасни отпадъци.