Започна кампанията „За по-човечно детско правосъдие" на Националната мрежа за децата. Целта е да се отмени действащия в момента Закон за борба срещу противообществените прояви. Законът е приет преди 60 години и според данните на Националната мрежа за децата всяка година той засяга над 10 хиляди деца.

Бягство от дома, скитничество, просия, кражба на хранителни продукти - това са само част от проявите, за които децата и юношите до 18 години попадат под ударите на закона. В момента закона позволява за откраднато парче торта дете да влезне в интернат.

Проблем е, че във възпитателните домове попадат деца под 14-годишна възраст. 10 години е най-ниската възраст на деца, настанени в социално-педагогически интернат. Според организаторите на кампанията „За по-човечно детско правосъдие" децата имат нужда от друг вид помощ.

Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата: "Когато дете е извършило някаква постъпка до 14 -годишна възраст, то трябва да му се помогне, да работят с него социални работници, психолози, а не да бъде наказвано."

Според Звездица Ковачева, координатор на проекта "Център за правата на децата", възпитателният метод в социално-педагогическите интернати нарушава правата на децата.

Звездица Ковачева, координатор в "Център за права на децата": "Нарушен е достъпът им до образование, което отговаря на техните нужди, на тяхното ниво на развитие, контакти със семейството, правото им на достоен живот"

В момента в страната има 4 центъра за правата на децата, които работят с провинени деца по алтернативен начин с психолози и социални работници. Целта на кампанията е този метод да замести преследването на децата като престъпници и те да бъдат разбирани и подкрепяни.