Интересна тенденция се наблюдава в региона на Долна Митрополия. Трудовите посредници от Бюрото по труда забелязват, че през последните години все повече родители от ромските семейства подкрепят децата си да завършват по-високо ниво на образование, за да си намерят по-добра работа. Много от тях търсят и за себе си курсовете за ограмотяване и преквалификация.

Долна Митрополия

Това е и шанс неактивните хора да бъдат активирани, за което работи и кампанията "Спри да циклиш" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", управлявана от Министерството на труда и социалната политика.

А благодарение на изнесените работни места на трудовите посредници, в района на Долна Митрополия успяват да обхванат голяма част от безработните хора и да ги включат в пазара на труда.