В общината в Благоевград започна подаването на документи за кандидатстване за общинско жилище. Крайният срок е месец октомври. 80 души вече са картотекирани и чакат да бъдат настанени.

Благоевград

Румен и Андмила имат две деца. Кандидатствали са два пъти за общинско жилище, но не са били одобрени.

Румен:
"Отговаряме на условията, ама нещо не знам. Се ти отказват, отказват и това е. Дават, на които нямат нужда.”

Приоритетно от общината в Благоевград настаняват хората с над 71% инвалидност, многодетни и самотни майки. Задължително е кандидатите да имат адресна регистрация в града през последните 7 години.

Към момента всичките 525 общински жилища са заети, проверява се обаче дали има промяна в социалния статут и доходите на наемателите и дали редовно ли са плащали наемите.

Елена Гръчка:
„Готвим писма, с които ще бъдат уведомени колко суми дължат, по колко наеми дължат. Срокът за погасяване в тези писма ще бъде 14-дневен. След този срок ще бъдат приканвани за извеждане от жилището.”

Наемите за общинско жилище в Благоевград са от 20 до 60 лева на месец. Заради голямата нужда от жилища от Общината казаха, че имат намерения да строят нови сгради.