Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова ще е следващият представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие, реши правителството.

Караиванова беше избрана на поста председател на Комисията за финансов надзор през 2016 г. с 6-годишен мандат. До момента Караиванова успя да промени начина на финансиране на Комисията, така че то да е изцяло от бизнеса. В свое изявление Караиванова посочва още, че са направени значими промени в областта на капиталовите пазари, усъвършенстван е Кодексът за социално осигуряване и застраховане.

В последните месеци имаше редица скандали именно в застрахователния сектор: покрай фалита на кипърската компания "Олимпик" и обсъжданията за въвеждане на система за задължително застраховане "бонус-малус". Караиванова ще остане председател на КФН до март 2019 г.