Европейската комисия одобри вписването на "Карнобатска гроздова ракия" в списъка с географски защитени имена.

Ето и подробности за критериите, на които трябва да отговаря алкохолната напитка.