Службите на "Пътната полиция” в цялата страна няма да извършват никакви услуги, свързани с наложени глоби по наказателни постановления и плащания по тях до края на днешния ден.

Причината е инсталиране на нова версия на автоматизираната информационна система в структурите на "Пътна полиция”. Всички услуги, свързани с глоби, ще могат да се ползват от началото на следващата седмица. За желаещите да бъдат изрядни навреме, остава възможността сумата за наложени санкции да се преведе по банков път.