До края на май абонатите на елекроразпределителното дружество “Енерго Про” няма да могат да плащат сметките си за ток на повечето от определените за това места. Причината е, че компанията подготвя информационната си система за работа според изискванията на свободния пазар.

Варна

Промените са свързани със смяната на доставчика на електрическа енергия. Поради това в периода от 25-и до 27-и май включително центровете за обслужване на клиенти няма да могат да приемат заявления за платени услуги по ценоразписа на компанията. Освен това на 21-ви, 25-и, 26-и и 27-ми май абонатите няма да плащат сметките си за ток на онлайн касите в центровете за обслужване на клиенти на дружеството, в офисите на Български пощи и Информационно обслужване.

Задълженията могат да бъдат погасени в касовите салони за парични преводи и платежни услуги или безкасово – по банков път. От 19-и до 30-и май включително компанията няма да прекъсва електрозахранването на клиенти, които са забавили погасяването на сметките си за ток.