Голям интерес към изборите проявяват българите в Канада. На 26 март около 60 000 наши сънародници ще имат възможност да упражнят правото си на глас в 7 секции на територията на презокеанската държава. Подробностите от Рая Мирчовска.

И този път желанието на българите в Канада да упражнят своето право на глас се потвърди с многобройните декларации, които те подадоха в българските мисии тук. Допреди няколко дни се изчакваха резултатите от канадска страна и благодарение на добре свършената работа от българската дипломация, канадските власти дадоха своето разрешение. В Канада за всяка една допълнителна секция извън официалните места се изисква специално разрешение. Необходимото техническо време за тази процедура вече изтече и официално бе съобщено от българското посолство, че се разрешават 7 секции за гласуване на българите в Канада.

В Канада живеят приблизително 100 000 българи, като най-голямата общност е в Торонто - около 60 000, следвана от Монреал. Това е взето предвид и затова секциите са разделени и разпределени така, както следва. В столицата Отава - посолство - 1 секция. В Торонто секциите са 2 - една в българското консулство и 1 в Брантън, което е предградие на Торонто. В Монреал секциите са две. Останалите секции са разположени във Ванкувър - 1 и в Калгари - 1.

От всички тези 7 секции ни увериха, че всичко е наред и че на 26 март българите в Канада могат да гласуват безпрепятствено.