С решение на общото събрание на етажната собственост може да бъде намален процентът на сградната инсталация, заплащана от клиентите на "Топлофикация" - това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов. В момента тази такса формира над 30% от общата сума по фактурите на абонатите.

Според наредбата за топлоснабдяване топлинните счетоводители са длъжни да се съобразят с решението на общото събрание на собствениците на имоти при изчисляване на потребеното парно и топла вода в сградата.

Иван Иванов - председател на КЕВР: Законодателите трябва да решат каква промяна трябва да бъде направена. Но разбира се, те ще направят евентуална промяна само след консултации на експертно ниво. Защото в част от случаите, когато една не малка част от потребителите в дадена кооперация - етажна собственост, са се отказали от ползването на топлофикационни услуги, нараства сумата, която се плаща за сградна инсталация. Защото съответно тя трябва да бъде покрита.