Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. Председателят на КЕВР Иван Иванов увери, че за крайните потребители на природен газ увеличението няма да бъде с повече от 8 на сто. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз", по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за последното тримесечие на тази година.

Причините за поскъпването с 14%, според Иван Иванов, са високите котировки на петрола и неговите деривати на международните пазари, както и доставната цена от руска страна към "Булгаргаз трансгаз", т.е. към България. Това ще доведе до оскъпяване на топлофикационната услуга.

Планираното увеличение на природния газ ще се отрази на цените на парното и топлата вода, като се очаква между 3 и 9 на сто да се повишат сметките за топлинна енергия. Увеличението ще е различно за различните градове. Промяна в цената на парното от 1 октомври не се очаква в Русе, Перник, Сливен и Габрово, защото топлофикациите в тези градове работят на въглища.

Но ако се направят калкулациите по друг начин - с колко ще се оскъпи парното и топлата вода от минали отоплителен сезон спрямо настоящия, тогава цифрите са различни. Драстично увеличение на парното в Бургас - 24 на 100, в Плевен с 20%, в София - с 16 на 100.

Според КЕВР нямат нужните инструменти, с които да влияят върху цената на газа.

Иван Иванов - председател на КЕВР: Категорично трябва да се предоговорят условията с "Булгаргаз" и "Газпром експорт" и считам, че такива преговори трябва да започнат буквално в следващите седмици. Ние нямаме никакъв инструмент за въздействие върху цените. За потребителите, независимо дали са домакинства, или битови потребители, или са бизнес потребители, повишението на услугата ще бъде с не повече от 8%.

Омбудсманът Мая Манолова, каза, че регулаторът трябва по-подробно да посочи всеки един от ценообразуващите фактори, визирайки най-вече доставните цени на природния газ към входа на газопреносните мрежи.

Мая Манолова - омбудсман на Р. България: Които са алтернативните горива - дали само двете в доклада, за какъв период. Цените на кои международни пазари са взети предвид, защото не е взета усреднена стойност, а само по високото число от този марш на каква база и в каква валута.

Окончателното решение за цената на природния газ ще бъде взето на 28 септември от 10.00 часа на закрито заседание на КЕВР.