Ново поскъпване на парното и топлата вода от юли предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране. Средното увеличение е 4,5%, най-голям ще бъде скокът в Разград, а единствено в Сливен отоплението ще поевтинее.

КЕВР е направила своите разчети на база на заявленията, внесени от топлофикационните дружества. Два са аргументите на компаниите - поскъпване на цените на парниковите емисии, които дружествата купуват, и нуждата от по-големи инвестиции в нови мощности и инфраструктура.


Парното и топлата вода в София ще поскъпнат с 4,3%, в Пловдив със 7,4 на сто, а в Бургас с 7,4 процента. Най-голямо е повишението на цените в Разград и Габрово, над 17 и над 12% съответно. Единствено в Сливен отоплението поевтинява с по-малко от половин процент. Най-скъпо остава парното във Велико Търново.

Иван Хиновски, енергиен експерт: Като се имат предвид процесите, които се наслагват върху енергетиката - икономически, структурни, екологически - това е напълно очаквано.

Според експертът обаче, повишаването без реални реформи само ще натовари уязвимите групи от обществото и бизнеса, без реално да подобри качеството на доставяната услуга.

Иван Хиновски, енергиен експерт: Това решение представлява отлагане на реформата, тоест лекуване на болния, вместо с антибиотици, с аспиринче. В момента всички плащаме едни цени, които са подценени, но плащат и богатите - тези, които могат да плащат реалните цени, плащат и бедните, които нямат възможността да плащат и тези разходи. Това е парадоксът в системата на нашата енергетика.

От КЕВР засега запазват мълчание. Само преди ден стана ясно, че ще има увеличение и на цените на тока за бита и за дребния бизнес средно с 3,5%. Простата сметка показва, че при средно потребление с две тарифи - дневна и нощна, сметката на битовите потребители ще се увеличи с близо 3 лева на тока и с още 7 лева през зимата за парно. В случай, че сезонът е по-студен обаче, ръстът ще бъде и по-голям.

- Смятам, че има едно постъпателно увеличаване, но което се натрупва и се превръща в нещо, много по-осезателно.

- Изгубихме връзката, изчисленията, никой не може да ги разбере.

- Сигурно има поскъпване на газ и така нататък - сигурно е реално, но съответно увеличение на доходите не сме чули да има.

Окончателно решение за новото увеличение, от КЕВР ще вземат в края на юни след обществено обсъждане на открито заседание.


В разчетите си за новите цени от КЕВР не са взели под внимание очакваната промяна в цената на природния газ. В случай, че държавната кампания "Булгаргаз" поиска намаление, то и самото увеличение на отоплението може да бъде по-малко.

Парното и топлата вода ще поскъпнат с до 17% от 1 юли

Парното и топлата вода ще поскъпнат с до 17% от 1 юли

Нови цени и на парното от юли. Най-голямо е увеличението за топлофикацията в Разград и Габрово, намаление има единствено за дружеството в Сливен.