Комисията за финансов надзор, МВР и транспортното министерство представят новата система за застраховка Гражданска отговорност "бонус-малус" пред всички заинтересовани.

Дебатите следи Цветелина Катанска. Вижте повече във видеото

Според системата "бонус-малус" шофьорите, които не правят нарушения, ще плащат по-ниска застраховка "Гражданска отговорност", а тези които правят повече нарушение и по-често - по-скъпа.

На дискусията се чуха различни мнения. Повечето от хората казаха, че са съгласни с въвеждането на системата, но разкритикуваха КФН по две направления. Първо, че е използвала чужд консултант, който не е запознат добре с българската действителност и второ, че наредбата се прави много набързо.

От КФН не се съгласиха с това и казаха, че изцяло се доверяват на данните на МВР. Според изнесената от комисията информация у нас има 3 млн. и 100 хиляди автомобила, като санкции са наложени на 1 млн. и 300 хиляди от тях. 200 хиляди пък са шофьорите, които получават повече от една санкция на година.

Според данните на КФН след въвеждането на системата "бонус-малус" първата година ще бъде нулева. След това обаче 88% от шофьорите ще плащат по-ниска застраховка "Гражданска отговорност". Сред санкционираните най-много ще са тези, които ще плащат между 10 и 30% повишена застраховка, а под 1% ще са най-тежко санкционираните.

От КАТ направиха свое предложение за облекчаване на системата. Да няма санкции по отношение на "Гражданската отговорност" при превишаване на скоростта над 10 км, а това да става над 20 км в населени места.

Ангел Попов, зам.-министър на транспорта: Посъветвахме сме с много хора, които се занимават с пътна безопасност, много се надявам да направим един продукт, който да дисциплинира по някакъв начин некоректните водачи.
Дамян Войновски, зам.-дир. на ИА "Автомобилна администрация": Ако открием, че има някакви несъвършенства в системата, те могат да бъдат коригирани впоследствие. Това нещо е заложено и в проекта на Наредбата. КФН и ГФ могат да анализират резултатите и съответно да извършат промени в изчисленията. Така че да се наблегне на положителните ефекти от системата и да се намалят неприятните въздействия.
Дияна Русинова, Институт за пътна безопасност: От ИПБ приветстваме "бонус-малус" системата, ние твърдо вярваме, че тя трябва да бъде въведена, но, според нас, трябва да се бърза бавно. Всички тези детайли, които са проблем, които и колегата Владо Тодоров идентифицира, трябва да бъде помислено върху тях и едва тогава ние ще получим една справедлива система. Увеличавате данъците, ГО, цените на винетките. Трябва да има социална справедливост, а в случая се опитвате да ни предложите една осакатена, лоша "бонус-малус" система.
Владимир Тодоров, Асоциация на пострадали при катастрофи: Ако един лош водач му кажем - твоята Гражданска е 1200 лв., защото през годината си направил 2 катастрофи, имаш 5 фиша за скорост и ти си в 18-и рисков клас, той ще кара без Гражданска.
Росен Рапчев, КАТ: В МВР вече работим доста напред с много системи, които ще локализират такива водачи в автомобили и с камерите за скорост също има такива предвидени възможности.
От КФН уверяват, че въвеждането на новата система "бонус-малус" няма да се отрази върху цената на "Гражданска отговорност".