Комисията за финансов надзор (КФН) ще може да извършва стрес-тестове за установяване на финансовото състояние на дружествата за допълнително социално осигуряване и/или управляваните от тях фондове, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, които бяха приети на второ четене от парламента.

С измененията се въвеждат разпоредби на европейска директива и се усъвършенства надзорът над институциите за професионално пенсионно осигуряване.

В съответствие с изискванията на директивата е регламентиран процесът на надзорен преглед.

Пенсионно дружество и НАП с услуга в помощ на глухи хора

Пенсионно дружество и НАП с услуга в помощ на глухи хора

Пенсионноосигурително дружество предлага видеа с жестомимичен превод, а НАП осигурява възможност на всички свои клиенти да проведат пълноценен разгово...