Хартиените студентски книжки съвсем скоро ще останат в историята за студентите от Университета за национално и световно стопанство. За първи път - 4000 първокурсници ще получават оценките си чрез малка пластична карта. За кого улеснението е по-голямо - за преподаватели или студенти - материал на Милена Кирова.

Всеки студент може да провери оценките от своята електронна книжка на специално устройство. Безспорно преподавателите ще бъдат значително по-облекчени откъм бумащина. Засега електронни книжки имат само първокурсниците, но нововъведението ще спести тази година на преподавателите - писане и преписване на повече от 40 000 оценки.


Малка пластика - със снимка, име на бъгарски и на латиница, чип с информация и сериозна защита - така изглежда новата студентска книжка. Тя съдържа цялата информация за студента - година на обучение, специалност, лични данни, оценки. Всеки преподавател от своя страна има уникален цифров подпис и така само той може да нанася оценка.

проф. Валентин Кисимов, директор на Център по иновативни компютърни системи на УНСС: Преподавателите ги улесняваме като те не пишат в студентски книжки, не пишат в главни книги и всичко е еднократно цифрово подписано. Няма манипулации и никой след това не може да промени оценката.

От 2 години в университета вместо огромните хартиени се водят и електронни главни книги.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Няма как да говорим за индустрия 4.0, общество 5.0, ако ние в университета не сме направили тези стъпки.
Запълнени места и нови магистърски специалности в УНСС

Запълнени места и нови магистърски специалности в УНСС

Университетът за национално и световно стопанство откри новата учебна година със запълнени места във всичките си специалности. Въпреки рекордно ниския...

Системата има и мобилно приложение - така чрез електронната книжка всеки студент по всяко време може да види оценките си, класирането за стипендии, общежитие, графика за часовете, дори дали са платени здравните му осигуровки.

Студентите имат право на избор - картата да се използва само като студентска книжка или тя да бъде съчетана и с дебитна карта, за да използват редица намаления, включително за градски транспорт и в търговски обекти. И министърът на образованието, и председателката на образователната комисия си пожелаха електронизацията в университетите да продължи.