4 години след взривовете в заводите „Миджур“, които убиха 15 души, мястото на инцидента все още не е обезопасено - констатира прокуратурата след проверка по сигнал на кмета на община Чупрене. Местните жители настояват за спешни мерки.

Чупрене Горни Лом, Чупрене

Според кмета на община Чупрене Ваньо Костин държавата бездейства по отношение на безопасността на хората в продължение на четири години. По думите му боеприпасите, останали от унищожения завод край Горни Лом, не се съхраняват правилно. Сигнали са изпратени до вътрешния и до военния министър.

Ваньо Костин, кмет на Чупрене: Нищо не се изнася. То явно трябва да бъде утилизирано на определени полигони. Складовете са си пълни. Това нещо си стои. Никой не гарантира, че престоят дълго време няма да доведе до нещо друго. От общината не зависи нищо.

Местните хора се притесняват от нов инцидент. Затова преди две седмици подават сигнал и в прокуратурата. Към него е приложен протокол от проверка на МВР и МОСВ, която установява, че в складове на завода се съхраняват огромен брой взривни вещества, взривни изделия и средства за взривяване.

Ваньо Костин, кмет на Чупрене: Ще дойде пожароопасният сезон, а той е другият месец юли, август, септември всичко изсъхва. Заводът е близо до път - хора, гъби, боровинки, дървари всякакви пътуват кой може да гарантира, че нищо няма да се случи, никой.

Проверката на Върховната административна прокуратура е установила, че на територията на завода няма локална система за ранно предупреждаване на персонала, компетентните органи и населението. Фирмата, отговорна за съхранението и безопасността на опасните материали не е предоставила договори за въоръжена охрана на общо 5 обекта. Липсват и договори за собствени или наети складови помещения. Според прокуратурата случаят е особено спешен и компетентните органи трябва да се намесят незабавно.