И докато някои се питат, други вече са намерили отговорите. Един холандец е открил начин да заместим пластмасата. Той вече знае как светът да се избави от тоновете отпадъци в океаните и моретата.

Вижте повече в материала на Ива Стойкова за предаването #Европа

Замърсяване на околната среда и климатични промени. Само допреди 20 години тези теми не изглеждаха опасни. Холандецът Герт-Ян Грюте, без никакви скрупули, доскоро работи с основните играчи в химическата индустрия. В един момент обаче осъзнава заплахите за планетата и взима важно решение.

Герт-Ян Грюте, носител на европейската награда за изобретения за 2017 г.: Понястоящем в света се употребява 300 милиона тона пластмаса. Цифра, която ще се увеличи четири пъти през следващите 30 години и ще достигне 1 милиард тона. Трябва да действаме бързо и да се съсредоточим върху биомасата. Имаме нужда от нови материали. В противен случай няма да се справим с предизвикателството.

Герт-Ян започва собствени изследвания. Желанието му е да произведе пластмаса на растителна основа, която да е 100% рециклируема.

Неговата разработка се базира на химическата трансформация на растителна захар. На теория от нишестето може да се извлече фуранкарбооксилната киселина и така да се направи пластмаса. Неизвестното в неговата формула е как да се произведе голямо количество на конкурентни цени.

Проблем, пред който се изправя изобретателят е, че извличането на съставките от нишесте се прави във водна среда, но те остават нестабилни. Затова заменя водата с алкохол. Екипът обаче се натъква на ново предизвикателство.

Герт-Ян Грюте, носител на европейската награда за изобретения за 2017 г. : В началото големият ни проблем беше, че в алкохола може да се разтвори само 1% захар. Но открихме начин как да увеличим количеството. Това беше решаващата фаза за успешно комерсиално производство.

Откритието на Герт-Ян Грюте води до създаването на нова технологична площадка, където пилотно се произвежда новият вид пластмаса. Растителната захар се извлича от зърнени култури и царевица.

Но съвсем скоро това ще може да се прави и от трева или растителни отпадъци. С новата суровина се правят бутилки, а също и текстилни нишки. Те са 100% рециклируеми. Оказва се, че тази пластмаса е с по-добро качество от традиционната. Големи производители на напитки и храни вече работят с холандския изобретател.

Производството на екологична пластмаса ще намали с 62% емисиите въглероден диоксид, а консумираната енергия - със 70 на сто. Пътят, по който е поел Герт-Ян Грюте е ясен - към едно по-устойчиво бъдеще.