Нов протест на хора с увреждания пред социалното министерство. Поводът - притеснения относно начина на определяне на индивидуалната оценка на потребностите, залегнала в новия Закон за личната помощ.

Опасенията им са, че предвидените часове за личен асистент на месец не отговарят на реалните им нужди и ги обричат на домашен затвор.

Затова днес хора с увреждания ще излязат пред ресорното министерство с табели със затворнически номера.

Организации на хората с увреждания отхвърлиха предложените промени за ТЕЛК

Организации на хората с увреждания отхвърлиха предложените промени за ТЕЛК

Национално представителните организации на хората с увреждания са отхвърлили предложените от здравното министерство промени в наредбата за медицинскат...