Хора с увреждания внесоха жалби срещу новата наредба за ТЕЛК-овете в Министерството на здравеопазването. Те се опасяват, че заради новия начин за определяне на процента намалена работоспособност може да получават по-ниски инвалидни пенсии или да загубят изцяло финансовата помощ от държавата.

Росица Петкова е с онкологично заболяване и диабет. Минала е на ТЕЛК по старите правила за двете заболявания, комисията ѝ е дала пожизнено 100% намалена работоспособност. От началото на август е в сила новата наредба. Според нея в повечето случаи проценти се дават само за водещо заболяване.

Росица Петкова - председател на Националното сдружение на възрастните хора: Ако отида на нов ТЕЛК, ще ми вземат само едното заболяване и от 100-е процента аз ще отида на 50. Ако имам късмет ще са малко повече от 50.

Заради намалените проценти от ТЕЛК, човекът с увреждания може да получи по-ниска или да загуби правото си на инвалидна пенсия, обясняват експерти.

Венцислав Найденов: Протестираме тук - да престане този геноцид. Срещу деца, майки с деца, нас.
Павлина Григорова: Искаме ясно и точно тази наредба да бъде променена. Оттук нататък ние тръгваме към съда.

От здравното министерство обясниха, че с новата наредба процентите на повечето от водещите заболявания са преизчислени.

Светлана Йорданова - зам.-министър на здравеопазването: Компенсаторно са завишени точно с оглед на съпътстващи заболявания, които оказват своето влияние. Затова по повечето от заболяванията ние имаме завишаване на процента. МЗ се задължава до 6 месеца да прави мониторинг и анализ на прилагането на наредбата с цел хората с увреждания да не бъдат ощетени.

Светлана Йорданова каза, че до момента в НЕЛК няма постъпили жалби срещу намалени проценти от ТЕЛК.