Безплатно приложение за мобилните телефони ще предоставя достъп на хората с увреден слух и говор до спешния номер 112. Това трябва да стане 6 месеца след обнародването на поправките в Закона за спешния телефон. Предложението беше прието днес на заседание на здравната комисия в парламента.

Красимир Ципов - зам.-министър на вътрешните работи
"На първо място да бъде създадено софтуерно приложение за т. нар. смартфони, което се свързва с Центъра на 112 и обменя текстова информация със съответния оператор на смяна, приел заявка. Приложението ще бъде безплатно за ползвателите и имаме съгласието от страна на мобилните оператори да участват в разработването на такова безплатно приложение."