Трудово-производителната кооперация „Родина“ във Варна е едно от предприятията, които осигуряват работа на хора с увреждания. Този тип дружества обаче са поставени наравно с останалите фирми. Законът за обществените поръчки предвижда определени стоки и услуги да се поръчват на кооперациите, но на практика има пречки това да се случи.

Варна

Кооперации като „Родина“ са шансът на хората с увреждания да имат работа, но евтиният внос и нелоялната конкуренция намаляват възможностите.

Иванка Христова
"Край Варна има толкова много хотели, чудя се защо управителите им не поръчват работното облекло и постелъчното бельо при нас."

Последните промени в закона позволяват разделяне на обществените поръчки, така че кооперациите да участват за отделни позиции. Липсата на авансови плащания ги спира – те нямат свободни средства да посрещнат разходите си преди плащането на поръчката.

Веселина Стоилова, омбудсман на хората с увреждания, Варна
"Според мен социалните предприятия трябва да имат специална закрила, от една страна, държавата да отпуска субсидия дали за работни заплати, или за закупуване на материали и поддръжка, и от друга страна, да осигурява пазара."

В „Родина“ искат да запазят собственото си производство. Ако се възроди големият коледен базар в града, те ще стигнат до повече хора, които търсят български стоки. Предлагат и да има и нов – в Деня на Варна.

Йовка Гайкова, управител на ТПК „Родина“
"Защото чрез тия базари ние ще показваме на практика труда на хората."

Борба със сивата икономика, авансови плащания по закона за обществените поръчки и диференциран подход към кооперациите са конкретните предложения на хората с увреждания, които искат да работят.