Хората с увреждания с електронни профили. В тях на едно място е събрана информация от регистрите на различни институции. Профилите работят в тестови режим. Създаването им беше договорено по време на протестите на майките на деца с увреждания.

Хората с увреждания могат да влязат в профила си с електронен подпис или персонален идентификационен код от НОИ.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Дава достъп до всички регистри, в които има данни за хората с увреждания.

В профила засега постъпва информация от НЕЛК, Социалните служби, НОИ, Здравната каса, Образователното министерство.

Минчо Коралски - председател на Агенцията за хората с увреждания: Той би могъл да провери какви права са отразени в него. Ако нещо не е отразено, би могъл да поиска корекция.
Веска Събева - председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия: Ние няма да продължаваме да бъдем едно хранилище на документи за нашите деца.
МЗ представи анализ на новите правила, по които работят ТЕЛК

МЗ представи анализ на новите правила, по които работят ТЕЛК

Няма съществена промяна в броя на жалбите и след новата наредба за медицинската експертиза. Това показва анализът на здравното министерство за ефекта...

Не всички хора с увреждания обаче ще могат да влязат в профила си.

Весела Одаджиева - НГИ "Системата ни убива всички": В регистрите на НЕЛК в момента не фигурират много голяма част от хората, които са с ТЕЛК решения преди 2014-та година. Това означава, че те реално в момента не могат да достъпят профила.
Минчо Коралски - председател на Агенцията за хората с увреждания: Съществува опция, която му позволява той да подаде електронно заявление до НЕЛК.
Весела Одаджиева - НГИ "Системата ни убива всички": Това е абсолютно излишно. Натоварва допълнително хората с увреждания.
Предлагат мерки срещу фалшивите ТЕЛК-ове

Предлагат мерки срещу фалшивите ТЕЛК-ове

Мерки срещу случаите на издаване на инвалидни пенсии на здрави хора. Зам.-главният прокурор предлага Териториалните експертни лекарски комисии да се...

Неправителствените организации се надяват, че информацията от профилите ще помогне на институциите да подобрят политиките за хората с увреждания. Системата ще се надгражда и се предвижда чрез нея да се повиши контролът в ТЕЛК.

Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Свързаността на тези системи - електронното здраво досие са предпоставки за намаляване на злоупотребите.

Очаква се тестовият период на електронните профили на хората с увреждания да приключи до края на месеца.