Европейският съюз залага на системата за обществени поръчки на храни за училища и детски градини, за да наложи на индустрията да произвежда по-здравословни и качествени храни. Това е един от важните изводи на експертната конференция за здравословното хранене при децата, част от програмата на европейското ни председателство. Днес бяха дискутирани и общи правила за рекламата на детските храни, които трябва да променят хранителните навици при децата.

Европейската комисия подготвя общи критерии и указания за това как трябва да се провеждат обществени поръчки за храни в детските градини, училищата, при които не цената, а качеството ще е водещо.

Джон Райън - дирекция "Здравеопазване в ЕК": Това са храни с ниско съдържание на сол и мазнини, но и с ниска цена. Пазарът на ЕС за училищна храна генерира около 87 милиарда евро годишно. Голям пазар, така че ако страните членки се съгласят да купуват висококачествени храни за училищата, те изпращат сигнал до местните, до по-големите производители, че качеството на храната е основен критерий.

България се приема от експертите като страна с положителен опит в тази сфера. От 10 години имаме три законодателни документа, които регулират храненето в детски колективи и разработени сборници с рецепти.

В резултат на това у нас се отчита задържане на нарастващия темп на затлъстяване при децата и дори обратна тенденция при определени групи. Хранителните навици при децата могат да се променят и чрез намаляване на натиска на рекламите.

Директивата за това ще бъде готова в рамките на нашето председателство и включва строги критерии, които храни са неподходящи за деца и не трябва да се рекламират.