30 платна на големия български художник Никола Манев от днес ще бъдат изложени в Икономическия университет във Варна. Картините са дарени от твореца, който има специално отношение към младите хора и смята, че любовта към изкуството трябва да бъде поощрявана.

Варна

Художникът Никола Манев е сред най-големите имена на съвременното българско и европейско изкуство. 60 години той живее и работи в Париж, а негови творби са в колекциите на световни музеи и галерии. През последните години много от усилията му са насочени към популяризиране на изкуството в България. След много изложби във Варна, избира да дари 30 свои картини на Икономическия университет в града.

Проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна: “Усети нещо много силно като въздействие върху него и въобще не беше колеблив, когато взе решение и ми каза “Професоре, аз искам да направя дарение от 30 картини.”

Експозицията заема реновираната част от университета, носеща името “Студентска улица”. Тя е проектирана така, че да събира всички важни за студентите места в едно пространство, като същевременно възпитава любов към изкуството.

Проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна: “Всичко това го правим, за да формираме интерес към нематериалното да подкрепим професионално нашите студенти, така че когато излязат и се реализират и правят кариера, те да бъдат едни широко скроени личности.“

Професор Илиев вярва, че това ще доведе до положителна промяна в бизнес средите в бъдеще. Ще ги провокира да бъдат социално отговорни, както и да отделят средства в бюджета си за подкрепа на културни проекти.