Здравният министър увери, че Здравната каса ще покрива всичко, плащано досега от Фонда за лечение на деца. Кирил Ананиев отговори на питане на депутата от БСП Михаил Христов за това какви промени ще има, след като Фондът премине към Здравната каса.

Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Процесът ще се осъществи без да се отнемат досега съществуващи права на нуждаещите се пациенти за достъп до лечение и няма да могат да се ползват за други цели. Ще се осигури пълна прозрачност, НЗОК взима решение на базата на обективни и ясни медицински критерии въз основа на европейските изисквания и регламенти за лечение на чужди граждани, деца и възрастни, в чужбина.
Отделно звено в НЗОК ще поеме функциите на Фонда за лечение на деца в чужбина

Отделно звено в НЗОК ще поеме функциите на Фонда за лечение на деца в чужбина

Отделно звено в Здравната каса ще поеме функциите на Фонда за лечение на деца. В проектобюджета за следващата година е предвидено фондът да стане част...