Китай ратифицира Парижкото споразумение за борба с климатичните промени. Страната е най-големият замърсител с вредни въглеродни емисии, а подписването на документа е крачка напред към прилагането му на практика, посочват анализатори.

Споразумението влиза в сила, след като бъде ратифицирано от най-малко 55 държави, които произвеждат 55 процента от световното количество парникови газове. До момента протоколът е подписан от 23 държави, но те заедно емитират едва около процент от вредните въглеродни емисии. Китай отделя около 20%, а Съединените щати, които също се готвят да подпишат документа - около 18 на сто.