Така посещенията на инкасаторите ще останат в историята, а контролът на изразходваните количества вода от домакинство ще бъде улеснен. Услугата става достъпна след инсталирането на специален модул за прехвърляне на данните.

София