Кметът на благоевградското село Логодаж – Пламен Червенков спечели дело срещу фирма за добив на строителни материали. ВАС излезе с решение на първа инстанция, че отменя решението на министъра на енергетиката за кариера в землището на населеното място. Кариерата се намира само на 500 метра от къщите на хората и на 100 метра по въздушна линия от язовир Стойковци.

Логодаж, Благоевград

Жалбата на кмета на Логодаж Пламен Червенков, изпратена във Върховния административен съд срещу изграждането на новата кариера е подкрепена както от жители на селото, така и от управниците на съседните села Селище и Зелен дол. Недоволството е ,че извозването на строителни материали от тежкотоварни автомобили ще доведе до разрушаване на пътища в района както и от унищожаването на природни забележителности.

Живка Гогова
„Тук наблизо има една пещера в Бойчови скали която е изключително красива.

Решението на Министерството на енергетиката за добив на инертни материали в землището на село Логодаж е взето преди две години. Според адвокат Гергана Янчева при издаването на акта е извършено грубо нарушение .

Гергана Янчева – адвокат
""Нарушаването на изискването за осигурена ширина на обслужващата зона на пътните съоръжения. Липсата на учредено право на ползване на съгласно закона за горите тъй като терена е в държавен горски фонд попада."

Заради близостта на новата кариера до селото жителите се притесняват не само за околната среда,но и за питейна вода.

Пламен Червенков – кмет на село Логодаж
""От тези водоизточници се захранва и язовир Стойковци, който служи за напояване на няколко населени места в района.""Синхрон: Гергана Янчева –адвокат - „Изтичането на химични съединения в резултат на взривните работи биха довели до сериозно замърсяване на водите включително и до напълно изчезване на водоизточниците .

Адвокат Янчева приема решението срещу изграждане на кариерата на първа инстанция на Върховния административен съд като справедливо и се надява то да не бъде обжалвано.