И днес в първомайското село Крушево се събраха жители и кметове на няколко села от общината, за да разискват мерките, след като много стопани отказват да дезинфектират своите стопанства, въпреки че вече са унищожили прасетата си.

Виница, Първомай Първомай Крушево, Първомай

Кметът на Виница Тодор Тодоров обясни, че заявленията за получаването на 300 лв. затрудняват хората с това, че някои от тях нямат банкови сметки.

По думите му има 2 уловки - някои не могат и не знаят как да го направят. Други пък се притесняват, че 12 месеца занапред нямат право да гледат свои прасета.

Кметският наместник на Дебър допълни, че 50% от стопаните са дезинфектирали своите стопанства, но на своя глава. Има дадени препарати, препоръчани от БАБХ. Но в кметство Дебър няма нито един попълнен констативен протокол, тъй като и самите кметове се затрудняват в неговото попълване заради липса на информация.

Стопанин от село Крушево разказа, че е обезпаразитил своето стопанство за около 30 лв. Сам се справих, но по думите му повечето стари хора много се затрудняват.

Хората призоваха чрез комисия и ветеринарните служби да се координира акция по дезинфекция на домашните стопанствата.