Харта за създаване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България подписаха днес кметовете на 10 български града. Те присъстваха на дискусия за опазване и развитие на историческите квартали, организирана от вестник "24 часа" и Столичната община с участието на Министерствата на културата и регионалното развитие. Като основни проблеми бяха поставени създаването на електронен регистър на сградите паметници на културата и стриктното прилагане на Закона за историческото наследство, така че паметниците на културата да бъдат защитени от разрушаване.

На дискусията бяха поставени въпросите как от една страна да се накарат собствениците на стари сгради да ги възстановяват, а от друга с какъв механизъм те да бъдат подкрепени. Според кмета на София Йорданка Фандъкова в районите Средец и Възраждане вече са възстановени 38 сгради-паметници на културата, както и 110 фасади на стари къщи.Наложени са обаче и над 600 хиляди лева санкции на собствениците, които не са положили необходимите грижи. Много от тях се намаляват след обжалване в съда, оплака се Фандъкова. Принудителното събиране на глоби пък е дълъг и труден процес.Тя е готова да прибегне до последната възможност.

Йорданка Фандъкова, кмет на София: "Учредяване на законова ипотека на сграда, която е много ценна, за която всички останали стъпки са извървени, включително и санкции има, но собствениците отново не предприемат нищо, да може тогава Общината за своя сметка чрез подкрепата на Общинска банка да възстанови сградата и след това да си търсим по съдебен ред разходваните средства".

Друга възможност е създаването на Фонд за опазване на културното наследство, което обаче трябва да се обсъди с финансовото министерство. Или пък да се отделят пари от програмата за енергийна ефективност за паметниците на културата. Вече е разработен и кредитен продукт към Общинска банка, наречен " Град с история ", чрез който при изгодни условия собствениците да получават кредит за обновяване на сградите си. Все пак остават случаите, в които проблемите са повече от обективни - собствениците са пенсионери и нямат средства или...

Генчо Герданов - кмет на Копривщица: "Има една къща, която е съвсем близо до най-емблематичния мост в България на първа пушка наследниците са 28 или 29, направо из цял свят живеят и не можем да ги открием, така че това е групово наследство и ние не можем да се справим с това нещо".

Авторът на последния закон за опазване на историческите зони във Франция Ив Дож представи 50-годишния френския опит при възстановяване на старите сгради в парижкия квартал Маре. Като най-съществено той отбеляза сътрудничеството със собствениците на тези сгради и стабилното финансиране.От изказванията обаче стана ясно, че според Закона за историческото наследство в България със собствениците се говори само чрез наказания и санкции, а не чрез поощрения.

Боил Банов, министър на културата: "Ако собствениците на тези къщи са ученици, а държавата и общината сме в ролята на учители, ние непрекъснато ги държим в ъгъла наказани, понеже живеем в съвременна Европа не можем да ги бием, не можем да ги изгоним, просто ги държим наказани. Гледам, че няма представител на МФ, което е знаково. Ако държавата продължава да бяга от тази тема, 500 форума още такива да направим в следващите пет години ефектът ще бъде нулев".

Организаторите обявиха, че големият отсъстващ от дискусията, Министерството на финансите, трябва да бъде запознато с резултата от дебата. Той завърши с подписване на Харта за сътрудничеството между градовете с исторически квартали.