Кметът на община Троян Донка Михайлова забрани ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и автомобили, съобщи БНР. Забраната е въведена заради трайното засушаване в региона и намалелия дебит на водоизточниците.

Троян

Забраната се отнася за всички населени места на територията на общината.

Освен миене на улици и автомобили и поливане с питейна вода се забранява и миенето на балкони и пълненето на басейни.

При нарушаване на забраната на физическите лица ще се налагат глоби от 20 до 500 лева, а на юридическите и едноличните търговци от 100 до 2000 лева.