Книгата на Елин Рахнев „Зелда" излезе в библиофилско издание с илюстрации от деветима изявени графици. Първата среща с публиката на новото издание се случва в момента в пловдивската галерия „У-парк“.

Вижте повече в прякото включване на Владислав Севов:

Пловдив