Делът на сивата икономика у нас е под 16% и е с 4 нива по-нисък от този в повечето европейски държави. Това стана ясно по време на Конференция за превенция и ограничаване на недекларираната заетост. Беше представено и ново мобилно приложение, чрез което работници и клиенти могат да подават сигнали за нарушени трудови права и незаконни практики.

Подробности - от Зоя Велинова:

От КНСБ съобщиха, че дялът на сивата икономика у нас спада в последните години. Най-голям той обаче остава в секторите на селското стопанство, където дялът на нерегистрираната заетост е 90%.

Следват ремонтите в дома - 60%, строителство - 40%, лека промишленост.

Най-малко сива икономика има в тежката индустрия - 9%.


Пламен Димитров президент на КНСБ: В световен план 15,7% от наетите заемат неформални работни места. Този процент нараства. Това би трябвало да значи, че само 25 % от икономиката може да бъде дефинирана като сива.

Владислав Горанов министър на финансите: Може ли някой да предположи колко е средния осигурителен доход в 5-звездните хотели във Велинград или Банско? Под минималния. Ако си представяте, че в 5-звезден хотел можете да намерите готвач под няколко хиляди лева... Защото това е реалността. Ние трябва да търсим всички възможни мерки както да променяме средата и манталитета, така и да укрепваме капацитета за контрол.

Бисер Петков министър на труда и социалната политика: Проучванията показват различни данни относно нивото на недекларирания труд в България. Следва да се подчертае, че във всички проучвания се отбелязва тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика. Това се отчита от ЕК, която премахна препоръката към България за намаляване размера на недекларирания труд.

Новото мобилно приложение на КНСБ може да бъде изтеглено. На него клиенти и работници могат да подават сигнали до институциите у нас за нарушени трудови права и да подават данни за сива икономика.